R&B Webpromotions - Webdesign - Redesign - Onderhoud - Joomla - CMS - Content management system - SEO - Zoekmachine optimalisatie - Hosting - Beuningen (GLD)

Developed in conjunction with Joomla extensions.Disclaimer:

Deze website is te goeder trouw gemaakt. Helaas biedt dat geen volledige garantie voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. R&B Webpromotions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. R&B Webpromotions kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

Copyright:
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens-) bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R&B Webpromotions. Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan en zijn verkregen door R&B Webpromotions.